Kalendarium Archiwum Pliki do pobrania Linki


| Struktury Partii | Struktury Fundacji | Struktury Stowarzyszenia

Zarząd Krajowy Partii Zielonych RP


•       Przewodniczący – inż. Jerzy Arent – Łódź
info@zielonirp.org.pl
chemik – ekolog, biegły 0013 Ministra Środowiska w zakresie postępowań wodno – prawnych, członek komisji doradczych i rad nadzorczych•          Wiceprzewodnicząca ds. Finansowych Partii
– mgr Jolanta Olszewska – Płock
silopol@silopol.pl
Przewodnicząca Regionu Płock; przemysłowiec przemysłu zbożowo-młynarskiego, wielki miłośnik środowiska przyrodniczego.

•       Wiceprzewodnicząca – mgr.inż. Beata Dolata
Specjalista ekolog – energia odnawialna. Przewodnicząca Regionu Bydgoszcz
beata_dolata115@vp.pl


•       Wiceprzewodnicząca – mgr inż. Irena Kempa
i.kempa@rcgw.pl
W Partii Zielonych od 1990 roku. Wiceprzewodnicząca Partii Zielonych RP. Posiada wykształcenie wyższe chemiczne ze specjalizacją gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Posiada uprawnienia dla członków rad nadzorczych. Przez trzy kadencje przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta w Tychach 

© Partia Zielonych Rzeczpospolitej Polskiej - 2017