Kalendarium Archiwum Pliki do pobrania Linki


XXXIV Naukowa Konferencja Ekologiczna 2014-12-09    

Naukowa Konferencja Ekologiczna " Energetyka wielkoskalowa podstawą krajowego systemu elektroenergetycznego". Siedziba organizatora konferencji - Łódź, ul. Zielona 15.


XXXIII Miedzynarodowa Konferencja Ekologiczna 2012-09-14    

Miedzynarodowa Konferencja Ekologiczna "Ekologiczne aspekty oddziaływania na środowisko i zdrowie hałasu, wysokich napięć pól elektromagnetycznych, dużych inwestycji energetycznych i górniczych. Analiza zagrożeń technicznych i pożarowych". Siedziba organizatora konferencji - Łódź,ul. Zielona 15

 


XXXII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna 2010-06-24    

Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna " Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w aspekcie pakietu klimatycznego UE - stosowne technologie i zagrożenia". Siedziba organizatora konferencji - Łódź,ul. Zielona 15.


XXXI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna 2009-09-30    

Miedzynarodowa Konferencja Ekologiczna "Wdrażanie nowych technologii zagospodarowania odpadów z odzyskiem surowców wtórnych i termicznego przekształcania odpadów na nośniki energii". Siedziba organizatora konferencji - Łódź.ul. Zielona 15.


XXX Konferencja Ekologiczna 2008-09-26    

Konferencja Ekologiczna "Hałas a środowisko. Nowe metody termicznego przekształcania odpadów". Siedziba organizatora konferencji - Łódź, ul. Zielona 15.


XXIX Konferencja Ekologiczna 2007-12-14    

Konferencja Ekologiczna "Metody zagospodarowania, utylizacji i przekształcania odpadów na surowce chemiczne i energetyczne". Siedziba organizatora konferencji - Łódź, ul. Zielona 15 Program konferencji dostępny w opcji Pliki do pobrania.


XXVIII Konferencja Naukowa 2007-05-11    
Konferencja Naukowa "Odpad surowcem wtórnym i paliwem - zagrożenia i nowe technologie utylizacji". Siedziba organizatora konferencji - Łódź, ul. Zielona 15

XXVII Konferencja Naukowa 2006-06-11    
Konferencja Naukowa "Odpady niebezpieczne w naszym środowisku - gospodarcze wykorzystanie i nowe technologie utylizacji" Siedziba organizatora konferencji - Łódź, ul. Piotrkowska 49

XXVI Konferencja Naukowa 2005-11-00    
Konferencja Naukowa "Zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne dla bezpieczeństwa środowiska i zdrowia człowieka" Siedziba organizatora konferencji - Łódź, ul. Piotrkowska 49

XXV Konferencja Naukowa 2005-04-00    
Konferencja Naukowa "Problematyka małych i średnich źródeł wytwarzania ciepła na paliwa stałe w aspekcie przepisów unijnych, norm ochrony środowiska oraz zapisów planu zagospodarowania przestrzennego" Siedziba organizatora konferencji - Łódź, ul. Piotrkowska 49

Planowane konferencje 2004-11-27    

Konferencja Ekologiczna "Problematyka zbiórki, segregacji i utylizacji odpadów problemowych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych" - godz.9.00. Siedziba organizatora konferencji - Łódź, ul. Piotrkowska 49 Program konferencji dostępny w opcji Pliki do pobrania.© Partia Zielonych Rzeczpospolitej Polskiej - 2017