Kalendarium Archiwum Pliki do pobrania Linki


Czy grozi nam powtórka dr. Mengele z Oświęcimia? 2016-06-10    

Według informacji naszych przyjaciół z Reichu, powołujacych sie na artykuły "Allgemeine Zeitung" nr. 536/2014 oraz  28-31 i 38, w Niemczech planowane są  badania nad różnymi lekami przewidzianymi do produkcji, na żywych organizmach ludzkich, co może wskazywać, że w ramach Unii Europejskiej problem ten będzie przeniesiony na pozostałe kraje członkowskie. Oby tak sie nie stało!

J.A.


Łódzki Lublinek jest również bazą dla lotnictwa Stanów Zjednoczonych 2016-06-03    

Według TVP, 1 czerwca 2016 r. na pasach startowych łódzkiego lotniska wylądował amerykanski tankowiec Stratotanker KC-135, z paliwem dla samolotów F-16 stacjonujących w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Pojawienie sie latajacej cysterny w Łodzi to nie lada gratka, szczególnie dla miłosników maszyn wojskowych.

J.A.


Nowy kwartalnik "Ratujmy Świat" 2016-05-11    

Uwaga! Nowy numer gazetki "Ratujmy Świat" znajduje się w plikach do pobrania.


W hołdzie mjr. "Łupaszce" 2016-04-21    

W dniach 21 i 22 kwietnia w łódzkiej archikadedrze odbędą sie uroczystości pożegnania mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka", dowódcy V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, zamordowanego przez UB 8 II 1951 r. strzałem w tył głowy, w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Pod jego dowództwem walczyła  z komuną Danuta Siedzikówna ps. "Inka", również zamordowana przez bezpiekę.
W czwartek, 21 kwietnia o godz. 19.00 nastapi wprowadzenie szczątków mjr. "Łupaszki" do archikadery oraz odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. W piątek 22 kwietnia o godz. 10.00 bedzie można indywidualnie złozyć hołd Bohaterowi oraz wpisać się do księgi kondolencyjnej. O godz. 16.00 zostaną odprawione Nieszpory żałobne, a o 16.45 nastapi wyprowadzenie szczątków mjr. "Łupaszki".


Loty z Łodzi do Paryża już od czerwca. 2016-04-01    

Łódzkie lotnisko ogłosiło uruchomienie nowego, bezpośredniego połączenia lotniczego Łodzi z lotniskiem Paryż Charles de Gaulle. Obsługiwać je będą linie lotnicze Adria Airways. Loty z Łodzi do Paryża odbywac sie bedą trzy razy w tygodniu. 

Według nieoficjalnych informacji został już wybrany nowy Prezes Zarządu Portu Lotniczego na Lublinku.

J.A.


Problem ochrony środowiska w Reichu na terenie byłego NRD-owa. 2016-03-10    

Jak nas informują przyjaciele z Grüne ( Zieloni) w Reichu, teren byłego NRD-owa to dzikie wysypisko odpadów, nawet promirniotwórczych. Zarówno odpowiednie władze niemieckie jak i DGP (niemiecka organizacja ekologiczna) nie mogą tego problemu rozwiązać.

J.A.


Nowy adres siedziby Zielonych RP. 2016-02-23    

Zarząd Krajowy Zielonych RP informuje, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby oraz adresu korespondencyjnego Zielonych RP z dotychczasowego na:

ul.Próchnika 7 lok. 12U, 
90-408 Łódź. 

Numer telefonu oraz adres e-mail pozostają bez zmian.

J.A.


Juncker na forum PE. 2015-09-11    

Jean-Claude Juncker, przedstawiciel Luksemburga i przewodniczacy Komisji Europejskiej, na sesji Parlamentu Europejskiego obraził Rzeczpospolitą Polską, używając nieprawdziwych liczb w odniesieniu do polskich emigrantów. Duża część Polaków przebywajacych za granicą już dawno posiada podwójne obywatelstwo, a wielu z nich zawarło związek małżeński i chociażby dlatego nie można  nazywać ich uciekinierami. Ktos powinien zmusić Junckera do przeproszenia Polaków.
J.A.


Inwazja uchodźców na kraje Unii Europejskiej. 2015-09-09    

Bezspornie kraje UE powinny przygarnąć pewną grupę uciekinierów, głównie z Syrii, którzy w Europie  szukają schronienia przed śmiercią i głodem. Również rząd polski rozpatruje problem przyjęcia części uchodźców. Nie wszystkie kraje UE, w tym Polska, Węgry, Czechy i Słowacja, ze wzgledu na sytuację ekonomiczną, mogą przyjąć tylu imigtantów co Niemcy, Anglia czy Francja.
J.A.


Nowe połączenia lotnicze z Łodzi. 2015-06-16    

W lipcu wystartują dwa nowe połączenia lotnicze z Łodzi do Edynburga w Szkocji i Pragi. Rejsy uruchomią czeskie linie lotnicze Czech Airlines.Trasy obsługiwane będą nowoczesnymi samolotami typu Airbus 319 ze 144 miejscami na pokładzie. Loty na obu trasach będą realizowane dwa razy w tygodniu: we wtorki i soboty
J.A.


Francuskie śmigłowce dla polskich sił zbrojnych powstaną w Łodzi. 2015-05-30    

Zieloni RP z dużym zadowoleniem przyjęli informację o uruchomieniu produkcji francuskich helikopterów dla polskiej armii w łódzkich zakładach lotniczych. W Łodzi powstanie montownia bojowych śmigłowców typu Caracal dla polskiego wojska, co oznacza nie tylko nowe miejsca pracy w samych zakładach i w firmach podwykonawczych, ale także przeniesienie do Łodzi najnowocześniejszych technologii. Na początku zostanie uruchomiona linia serwisowa dla francuskich śmigłowców, ale bardzo możliwe, że w następnej kolejności H225 "Caracal" od początku do końca  będzie produkowany  w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 na łódzkim Lublinku.
Francuzi rozwiną również współpracę z polskimi uczelniami technicznymi, m.in. z Politechniką Łódzką.
To bardzo dobra inwestycja dla łódzkiej gospodarki, tym bardziej, że powstaje pod patronatem honorowym Zielonych RP, pod którym złożył podpis Prezes Zarządu Krajowego Jerzy Arent, pełniący również funkcję obserwatora Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta na Lublinku.

 


13 maja 2015 r. - ciekawy dzień w obradach Parlamentu Europejskiego. 2015-05-04    

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean - Claude Juncker na posiedzeniu plenarnym będzie realizował rozgrywkę z polskimi europosłami, aby Polska wzięła na siebie obowiązek przyjęcia uciekinierów z Afryki i krajów arabskich, którzy wybiorą nasz kraj jako miejsce stałego zamieszkania. Taki wyrok ma zapaść w Sądzie Europejskim.
Powyższa informacja pochodzi od przyjaciół z Niemiec.
J.A.

 


Powraca temat spalarni śmieci dla Łodzi. 2015-02-27    

Sprawę budowy spalarni odpadów komunalnych w Łodzi wstępnie realizują Zieloni RP, w porozumieniu z władzami miasta i marszałkiem województwa łódzkiego. Zieloni RP  proponują, aby spalarnia powstała przy  zastosowaniu bezpiecznej dla środowiska, australijskiej technologii ENTECH. Warunkiem jest utrzymanie lokalizacji spalarni na Widzewie, przy zbiegu ulic Puszkina i Andrzejewskiej.
J.A.


XXXIV NAUKOWA KONFERENCJA EKOLOGICZNA 2015-02-14    

9 grudnia br. w hotelu Borowiecki w Łodzi odbyła się już XXXIV Naukowa Konferencja Ekologiczna nt: "ENERGETYKA WIELKOSKALOWA PODSTAWĄ KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO", organizowana przez  Fundację Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju Zielonych RP przy współpracy ze Stowarzyszeniem Zieloni RP, oraz Partią Zielonych RP. Patronatu honorowego nad przedsięwzięciem udzielili Prezydent Miasta Łodzi, Prezydent Miasta Zgierza, Marszałek Województwa Łódzkiego, oraz Wojewoda Łódzki(www.lodzkie.eu).
J.A.


Podziękowania dla sponsorów. 2014-12-22    

Serdecznie dziękujemy sponsorom XXXIV Naukowej Konferencji Ekologicznej nt." ENERGETYKA WIELKOSKALOWA PODSTAWĄ KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO": PGE GiEK SA - http://www.pgegiek.pl, CEMENTOWNIA WARTA SA - http://www.wartasa.com.pl, NEW ENERGY CORPORATION - http://www.newenergycorp.com.au.
J.A.


Najnowocześniejszy w Europie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów powstaje pod naszym patronatem. 2014-10-20    

Stowarzyszenie Zieloni RP objęło Patronatem Honorowym realizację i uruchomienie najnowocześniejszego w Europie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.W dniu 15 października 2014 r. Stowarzyszenie Zieloni RP podpisało Porozumienie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach w sprawie objęcia Patronatem Honorowym inwestycji Spółki pn.: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc. Inwestycja, jako Projekt Funduszu Spójności (Nr POIS.02.01.00-00-001/09), jest współfinansowana z środków UE Decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 013PL161PR018 z dnia 15 listopada 2013 r. Stowarzyszenie po raz pierwszy w historii swojej działalności na rzecz poszanowania jedności człowieka z otaczającą go przyrodą i środowiskiem oraz nadrzędności zasad ekologicznych przy definiowaniu ingerencji człowieka w środowisko naturalne – ekosystem, ma możliwość wskazać inwestycję z sektora gospodarki odpadami, jako wzór godny naśladowania. Rozwiązania technologiczne implementowane w tej inwestycji i uzyskiwane dzięki nim efekty dalece wyprzedzają standardy środowiskowe aktualnie obowiązujące oraz są przykładem technicznej osiągalności już dzisiaj europejskich norm i parametrów środowiskowych wskazywanych w dokumentach roboczych Komisji Europejskiej, jako perspektywiczne cele roku 2027. Inwestycja wykorzystuje nie tylko BAT z sektora „odpadowego”, ale łączy je z najnowszymi w świecie technikami dostępnymi w innych sektorach przemysłu, które transponuje do sektora gospodarki odpadami. Dzięki temu zakres technologiczny zakładu jest w pełni kompletny we wszystkich aspektach jego oddziaływania na ekosystem – począwszy od unieszkodliwiania odpadów z kogeneracją energii, poprzez inaktywację mikrobiologiczną emisji procesowych z redukcją lotnych związków organicznych i dioksyn, a skończywszy na pełnej automatyzacji zakładu zintegrowanej w systemie SCADA, która minimalizuje ekspozycję personelu obsługującego zakład na wpływ czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Więcej informacji o inwestycji można uzyskać pod adresem http://www.zuo.pgo.kielce.pl/ lub poprzez kontakt na e-mail: jrp.pgo.kielce@gmail.com.
J.A.


W Łodzi wmurowano kamień węgielny pod pomnik poświęcony Legionom Polskim. 2014-10-20    

W piątek 17.10 2014 W Parku Legionów wmurowano kamień węgielny i akt erekcyjny pod pomnik, który ma upamiętnić legionistów. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Wiceprezydent Łodzi Agnieszka Nowak i Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski. W ceremonii udział wzięli również wnuk Józefa Piłsudskiego dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Krzysztof Jaraczewski oraz prezes Zielonych RP Jerzy Arent, którzy nawiązali kontakt osobisty.Uroczyste wydarzenie uświetniła swoim występem Orkiestra Wojska Polskiego.
J.A.


Tylko konstruktywny protest. 2014-07-02    

Jerzy Arent - prezes Zielonych RP i biegły MOŚZNiL problem ten poruszył podczas wizytacji Bazy Marynarki Wojennej w Gdyni - Oksywiu na pokładzie okrętu wojennego - ścigacza okrętów podwodnych, w wywiadzie dla gazety "Styl życia". W 1990 roku Partia Zielonych RP nadal jest kierowana przez prezesa Jerzego Arenta. Problemy poruszane w Gdyni - Oksywiu w towarzystwie dział przeciwlotniczych są wciąż aktualne. Interwencje zgodne z literą prawa są realizowane na podstawie petycji poszkodowanych obywateli z całego kraju. Zieloni RP - organizacja o orientacji centrowej - realizuje zadania związane z ochroną środowiska na obszarze całej Polski. Drogi poszkodowanych prowadzą do Zielonych RP w Łodzi na ul. Zieloną 15. Mamy również za sobą 33 Międzynarodowe Konferencje Naukowe.
J.A.© Partia Zielonych Rzeczpospolitej Polskiej - 2016