Kalendarium Archiwum Pliki do pobrania Linki


Nowy kwartalnik "Ratujmy Świat" 2017-06-23    

Uwaga! Nowy kwartalnik "Ratujmy Świat" znajduje się w plikach do pobrania.


Dzień pamięci o majorze Hubalu 2017-05-04    

W niedzielę 30 kwietnia obchodzony był dzień pamięci o "Hubalu" - majorze Henryku Dobrzańskim. Uroczystości miały miejsce przy szańcu Hubala w Anielinie. Tegoroczna, 77 rocznica śmierci mjr. "Hubala" rozpoczeła się o godz. 10.00 polową mszą świętą, odczytany został apel pamięci oraz oddano salwę honorową. Nowi chrześcijanie przyjęli sakrament chrztu św. z rąk ks. bp. archidiecezji łódzkiej Marka Marczaka. Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy. 

J.A.


Dewastacja grobu J. Piłsudskiego 2017-05-04    

Na wileńskim cmentarzu na Rossie doszło do aktu wandalizmu. Nieznani sprawcy zniszczyli mur mauzoleum, w którym znajduje sie serce Marszałka Józefa Piłsudskiego i grób jego matki. Jaka bedzie reakcja polskich władz i partii rządzacej?

J.A.


Generał Polskich Nadziei 2017-05-04    

Film prezentuje życie i przebieg służby wojskowej Władysława Andersa - generała, wielkiego patrioty, utalentowanego stratega, legendarnego bohatera II wojny światowej i emigracji londyńskiej. W filmie pokazane sa obszerne fragmety unikalnych filmów archiwalnych ze zbiorów Instytutu im. Wł. Sikorskiego w Londynie.

J.A.


Budowa stadionu żużlowego KS Orzeł Łódź 2016-11-24    

Ku zadowoleniu łodzian, w marcu br. została podpisana długo oczekiwana umowa na budowę stadionu żuzlowego Orła Łódź. Prace na budowie Centrum Spotrów Motorowych przy ul. 6 Sierpnia 71 trwają od kilku tygodni i dzięki sprzyjajacej pogodzie przebiegają zgodnie z planem. Obecnie prowadzone są prace fundanemtowe, a w lutym przyszłego roku zacznie  powstawać widownia. Według harmonogramu stadion będzie gotowy we wrzesniu przyszłego roku, natomiast wszystkie prace wokół stadionu zakończą się w styczniu  2018 roku.

J.A.


Łódzki Lublinek jest również bazą dla lotnictwa Stanów Zjednoczonych 2016-06-03    

Według TVP, 1 czerwca 2016 r. na pasach startowych łódzkiego lotniska wylądował amerykanski tankowiec Stratotanker KC-135, z paliwem dla samolotów F-16 stacjonujących w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Pojawienie sie latajacej cysterny w Łodzi to nie lada gratka, szczególnie dla miłosników maszyn wojskowych.

J.A.


Nowy adres siedziby Zielonych RP. 2016-02-23    

Zarząd Krajowy Zielonych RP informuje, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby oraz adresu korespondencyjnego Zielonych RP z dotychczasowego na:

ul.Próchnika 7 lok. 12U, 
90-408 Łódź. 

Numer telefonu oraz adres e-mail pozostają bez zmian.


Najnowocześniejszy w Europie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów powstaje pod naszym patronatem. 2014-10-20    

Stowarzyszenie Zieloni RP objęło Patronatem Honorowym realizację i uruchomienie najnowocześniejszego w Europie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.W dniu 15 października 2014 r. Stowarzyszenie Zieloni RP podpisało Porozumienie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach w sprawie objęcia Patronatem Honorowym inwestycji Spółki pn.: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc. Inwestycja, jako Projekt Funduszu Spójności (Nr POIS.02.01.00-00-001/09), jest współfinansowana z środków UE Decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 013PL161PR018 z dnia 15 listopada 2013 r. Stowarzyszenie po raz pierwszy w historii swojej działalności na rzecz poszanowania jedności człowieka z otaczającą go przyrodą i środowiskiem oraz nadrzędności zasad ekologicznych przy definiowaniu ingerencji człowieka w środowisko naturalne – ekosystem, ma możliwość wskazać inwestycję z sektora gospodarki odpadami, jako wzór godny naśladowania. Rozwiązania technologiczne implementowane w tej inwestycji i uzyskiwane dzięki nim efekty dalece wyprzedzają standardy środowiskowe aktualnie obowiązujące oraz są przykładem technicznej osiągalności już dzisiaj europejskich norm i parametrów środowiskowych wskazywanych w dokumentach roboczych Komisji Europejskiej, jako perspektywiczne cele roku 2027. Inwestycja wykorzystuje nie tylko BAT z sektora „odpadowego”, ale łączy je z najnowszymi w świecie technikami dostępnymi w innych sektorach przemysłu, które transponuje do sektora gospodarki odpadami. Dzięki temu zakres technologiczny zakładu jest w pełni kompletny we wszystkich aspektach jego oddziaływania na ekosystem – począwszy od unieszkodliwiania odpadów z kogeneracją energii, poprzez inaktywację mikrobiologiczną emisji procesowych z redukcją lotnych związków organicznych i dioksyn, a skończywszy na pełnej automatyzacji zakładu zintegrowanej w systemie SCADA, która minimalizuje ekspozycję personelu obsługującego zakład na wpływ czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Więcej informacji o inwestycji można uzyskać pod adresem http://www.zuo.pgo.kielce.pl/ lub poprzez kontakt na e-mail: jrp.pgo.kielce@gmail.com.
J.A.


Tylko konstruktywny protest. 2014-07-02    

Jerzy Arent - prezes Zielonych RP i biegły MOŚZNiL problem ten poruszył podczas wizytacji Bazy Marynarki Wojennej w Gdyni - Oksywiu na pokładzie okrętu wojennego - ścigacza okrętów podwodnych, w wywiadzie dla gazety "Styl życia". W 1990 roku Partia Zielonych RP nadal jest kierowana przez prezesa Jerzego Arenta. Problemy poruszane w Gdyni - Oksywiu w towarzystwie dział przeciwlotniczych są wciąż aktualne. Interwencje zgodne z literą prawa są realizowane na podstawie petycji poszkodowanych obywateli z całego kraju. Zieloni RP - organizacja o orientacji centrowej - realizuje zadania związane z ochroną środowiska na obszarze całej Polski. Drogi poszkodowanych prowadzą do Zielonych RP w Łodzi na ul. Zieloną 15. Mamy również za sobą 33 Międzynarodowe Konferencje Naukowe.
J.A.© Partia Zielonych Rzeczpospolitej Polskiej - 2017